Uwagi dotyczące ilości i zgodności zamówienia prosimy zgłaszać maksymalnie w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki. PO TYM TERMINIE REKLAMACJE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!

W celu szybszego rozpatrzenia reklamacji i wyjaśnienia wszelkich niejasności prosimy o podanie takich informacji jak pełny adres zamawiającego, adres wysyłki (jeśli inny niż adres zamawiającego), numer zamówienia, szczegółowy spis zamawianych produktów.