Wszystkie zamawiające osoby są umieszczane w naszej ewidencji komputerowej. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Musick Magazine. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim i każdy zainteresowany ma prawo wglądu i dokonania zmian w swoich danych, ewentualnie ich usunięcia. Administratorem Twoich danych jest Magdalena Dorosińska dzialająca pod firma Magdalena Dorosińska, ul. Niwy 4, 28-236 Rytwiany, adres email: music2012@interia.pl

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, kiedy składasz zamówienie. Możesz nam udostępnić swoje dane również wtedy, kiedy po prostu kontaktujesz się z Administratorem, np. w celu zasięgnięcia informacji.

Serwis internetowy musickmagazine.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookies co do zasady nie stanowią danych osobowych, ale pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe.  Tego rodzaju dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody dotyczącej automatycznego sugerowania rozwiązań, o której mowa powyżej.